සම්පත් බැංකුවේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් රයිගම් ටෙලීස් නිර්දේශිත නාමයන් එළි දක්වයි

මෙරට ජාත්‍යන්තර තත්වයේ ටෙලි සම්මාන උළෙලක් වන රයිගම් ටෙලීස් පසුගියදා 2020,2021 දෙවසර සඳහා යෝජිත සම්මාන උදෙසා වන ටෙලි නිර්මාණ හා නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ නිර්දේශිත නාමයන් එළි දැක්වීමේ අවස්ථාව පසුගියදා බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ් (Waters Edge) හිදී පැවැත්විණ.

සම්පත් බැංකුවේ ප්‍රධාන අනුග්‍රයෙන් පවත්වනු ලබන රයිගම් ටෙලීස් සම්මාන උළෙලේ නිර්දේශිත නාමයන් එළි දැක්වීමේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් සම්පත් බැංකුව නියෝජනය කරමින් එහි සමූහ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරිණී චරිතා ජයවික්‍රම මහත්මිය සහ ණය අයකර ගැනීම් පිළිබඳ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ශිරාන් කොස්සින්න මහතා සහභාගී විය.

මෙහිදී සම්මාන කාණ්ඩ 7ක් සඳහා වන සම්මාන 111ක් වෙනුවෙන් නිර්දේශිත නාමයන් ඉදිරිපත් කළ අතර  මෙම නිර්දේශිත නාමයන් සියල්ල අපක්ෂපාතී විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් තෝරාගනු ලැබීය. ඒ අනුව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත රයිගම් ටෙලීස් සම්මාන උළෙලේ දී අදාළ කාණ්ඩයන්හි විශිෂ්ටයන් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත හිමි කර දීමද මෙහි විශේෂත්වයක් විය.

අඛණ්ඩව 17 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන මෙවර රයිගම් ටෙලීස් සම්මාන උළෙල තුළින් පසුගිය වසර දෙක තුළ විශිෂ්ටත්වයට පත් ටෙලි නාට්‍ය හා කලාකරුවන් ඇගයීමට ලක් කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා වන පූර්ණ අනුග්‍රාහකත්වය සපයනු ලබන්නේ සම්පත් බැංකුවයි.

Views: 64