කටුනායක ගුවන් තොටුපළ සම්බන්ධ වන බහුවිධ පොදු ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුමක්

කටුනායක  ගුවන් තොටුපළ සම්බන්ධ කෙරෙන බහුවිධ පොදු ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරිමට සැලසුමක් පවතින බව සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ඒ සදහා වන ශඛ්‍යයතා අධ්‍යනයක් සිදු කිරිම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කරයි.

මීට සමගාමිව වේයන්ගොඩ හා ඔරුගොඩවත්ත දුම්රිය ස්ථාන සම්බන්ධ කරනු ලබන පුළුල් දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක් ද කටුනායක ගුවන් තොටුපළ හා සම්බන්ධ කිරිමට යෝජනා වි තිබේ.

ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම සිදු කර ඇති අධ්‍යනයකට අනුව වසර 2030 වන විට කටුනායක ගුවන් තොටුපළ භාවිතා කරන ගුවන් මගී සංඛ්‍යාව මිලියන 21.5 ක් වනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ.

ඊට ගැළපෙන පරිදි ගුවන් තොටුපළ පුළුල් කිරිමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතී. ඊට සමගාමීව ගුවන් මගීන් වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස ප්‍රවාහනය සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම අත්‍යවශ්‍යය බැවින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරී ඇත.

රජයට වැඩි බරකින් තොරව මිට අදාළ ශඛ්‍යතා අධ්‍යනයක් සිදු කිරීමට චයිනා හාබර් සමාගම එකගතාවය පළ කර ඇති බැවින්, ඒ සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ගුවන්, දුම්රිය හා බස් ගමනාගමනය ඒකාබද්ධ කෙරෙන බහුවිධ පොදු ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් කටුනායක ඉදිකිරීම, සමස්ථ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළ හා සම්බන්ධ කිරිම, ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන හා සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම හා කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය හා දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම සම්බන්ධයෙන් මෙම ශඛ්‍යතා අධ්‍යනය සිදු කිරිමට නියමිත බව ද ඇමතිවරයා සදහන් කරයි.

Views: 249