අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි ලොව විශාලතම පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානයෙන් බලශක්ති උත්පාදන කිරීම අරඹයි

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම පුනර්ජනනීය බලශක්ති (RE) සමාගම මෙන්ම ලෝකයේ දෙවන විශාලතම සූර්ය PV සංවර්ධකයා වන අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම (Adani Green Energy Limited (AGEL),) ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ ඛාවඩා හී ඉදිකරන ලද පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානයේ 551 MW පමණ සූර්ය ධාරිතාවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

මාර්ග ඇතුළුඅනෙකුත් මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සහ ස්වයං තිරසාර සමාජ පරිසර පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම මඟින් මාස 12ක් ඇතුළත අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම විසින් මෙම ඛාවඩා  පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කර ඇත. එමෙන්ම Run of Kutch හී පිහිටා තිබූ නිසරු භූමි ප්‍රදේශයක් 8,000ක පමණ සවිමත් ශ්‍රමබලකායක් සඳහා වාසය කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් බවට පරිවර්තනය  කිරීමේ අභියෝගය ද අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම විසින් සාර්ථකව ජයගෙන තිබේ.

ඉදිරි වසර 05 තුළදී මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානයේ බලශක්ති ධාරිතාව 30 GW දක්වා ඉහළ නැංවීමට අදානි සමාගම සැලසුම් කර ඇති අතර එමඟින් එය  ලොව විශාලතම පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදන උද්‍යානය බවට පත් වනු ඇත.

සෑම වසරකම නිවාස මිලියන 16.1ක් වෙත මෙම ඛාවඩා පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානය මඟින් බලශක්තිය සැපයීමට හැකිය. එමෙන්ම මෙමඟින් වාර්ෂික කාබන් විමෝචනයෙන් ටොන් මිලියන 58ක් පමණ වළක්වා ගැනීමට හැකිවීමද පාරිසරික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කරුණක් වනු ඇත. අදානි සමාගම සතු මහා පරිමාණ පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රවීණත්වය, ශක්තිමත් සැපයුම්  ජාලය සහ තාක්‍ෂණික නිපුණතාවය  සමඟ ලොව පිරිසිදු බලශක්ති අංශයේ GW පරිමාණ බලාගාර ගොඩනැගීමේ අසමසමසන්ධිස්ථානයක් වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔවුන් සමත් වී තිබේ.

මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානය සුළං සහ සූර්ය සම්පත් බහුල ප්‍රදේශයකස්ථාපිත කර ඇති අතර එම පිහිටීම GW පරිමාණ පුනර්ජනනීය බලශක්ති  සංවර්ධනය සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. පුළුල් අධ්‍යයනයක් සහිතව අදානි සමාගම විසින් සිය නවතම බලශක්ති උත්පාදන උද්‍යානයේ සංවර්ධන කටයුතු වේගවත්ව සිදු කර තිබෙන අතර එය ක්‍රියාවලිය තුළ දේශීය සහ තිරසාර සැපයුම් දාමයක් සංවර්ධනය කිරීමට මනා දායකත්වයක් සපයනු ඇත.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අදානි සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ගෞතම් අදානි මහතා විසින් මෙසේ සඳහන් කළේය. “අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම ඔස්සේ සූර්ය බලය සහ සුළං බලය  උපයෝගි කරගනිමින් ලොව විශාලතම  පුනර්ජනනීය බලශක්ති පරිසර පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඛාවඩා  පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානය වැනි අභියෝගාත්මක සහ නව්‍ය ව්‍යාපෘති තුළින් ලෝකයේ බලශක්ති සැලසුම් සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව නව අර්ථකථනයක් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, ඉහළ ගෝලීය මිණුමක් සනිටුහන්  කිරීමටත් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. 2030 වසර වන විට කාබන් මධ්‍යස්ථභාවයක් සහිත 500GW පමණ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාවක් වෙත ඉන්දියාවේ පිරිසිදු බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය වේගවත් කිරීමේ අභිලාෂයන් අදානි සමාගමේ මෙම වැඩපිලිවෙළ තුළින් සාක්ෂාත් වන අතර ඒ මඟින් අදානි සමූහ ව්‍යාපාරයේ කැපවීම සහ ප්‍රමුඛතාවය මැනවින් තහවුරු වෙනවා.”

Visits: 0