කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් 9.5% ක් දක්වා වාර්ෂික පොලියක් දෙන ‘Forex Plus’ විදේශීය මුදල් ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක්

මෙරටට විදේශීය මූලාශ‍්‍ර වලින් ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයට තවදුරටත් සහයෝගය දක්වමින් කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් විශේෂ විදේශ මුදල් ස්ථාවර තැන්පතුවක් (FD) හඳුන්වාදී තිබේ.

‘Forex Plus’ යනුවෙන් නම් කර තිබෙන මෙම ස්ථාවර තැන්පත් 9.5% ක් දක්වා වාර්ෂික පොලී අනුපාතයක් වසර 05 ක් දක්වා ලබාදෙන බවත් මෙහි විදේශීය මුදල් වර්ග 04 ක් තැන්පත් කළ හැකි බවත් බැංකුව සඳහන් කරයි. 

ශ‍්‍රී ලංකාවට විදේශීය ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත්වී තිබෙන කාලයක ‘Forex Plus’ ස්ථාවර තැන්පතුව හඳුන්වාදීමේ පරමාර්ථය විදේශ මුදල් තරගකාරී සහ විශ්වාසවන්ත ලෙස ආයෝජනය කිරීමට ගිණුම්හිමියන්ට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. 

මෙම ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් ශ‍්‍රී ලංකාවේ හෝ විදේශ රටක සිටින ශ‍්‍රී ලාංකේය ජාතිකයින් නොවන පුද්ගලයින්ට, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි ශ‍්‍රී ලාංකිකයින්ට, වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය හිමි ශ‍්‍රී ලාංකිකයින්ට හෝ විදේශීය රටක සේවය කරන ශ‍්‍රී ලාංකිකයින්ට සහ විදේශීය රටක සංස්ථාපනය කර තිබෙන සමාගම් වලට ආරම්භ කළ හැකි බව බැංකුව පවසයි.

මෙම ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයින්ට ඩොලර් 5000 ක් හෝ එයට සමාන වටිනාකමක් තිබෙන යූරෝ, ස්ටර්ලිං පවුම් හෝ  ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ඩොලර් වලින් මෙම ගිණුමක් විවෘත කළ හැකි අතර වසර තුනක්, හතරක් සහ පහක් ලෙස ගිණුමේ කල් පිරෙන කාලය තෝරාගත හැකිවේ. මෙමගින් ලබාදෙන පොලී ආදායම තැන්පත් කරන මුදල් වර්ගය සහ තැන්පත් කරන කාල සීමාව අනුව වෙනස් වන අතර මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය යටතට වැටෙන ස්ථාවර තැන්පතු ස්වයංක‍්‍රීයවම නැවතත් අළුත් කරන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. 

මෙහිදී, වසර 05 ක කාලයක් ඇමරිකානු ඩොලර් තැන්පත් කරන විට වසරකට 9.5% ක පොලී අනුපාතයක් ලබාදෙන අතර එම කාල සීමාවට යූරෝ හෝ ස්ටර්ලිං පවුම් තැන්පත් කරන විට වසරකට හිමිවන්නේ 6% ක පොලී අනුපාතයකි. එසේම, අවුරුදු 05 ක් සඳහා  ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ඩොලර් තැන්පත් කරන විට 7% ක පොලී අනුපාතයක් වසරකට ලබාදෙන බව බැංකුව පවසයි. මෙම පොලී අනුපාත මෙම ස්ථාවර තැන්පතුව ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ ලබාදෙන පොලී අනුපාත බවත් ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පොලී අනුපාත වරින් වර වෙනස් වන බවත් බැංකුව කියයි.  

‘Forex Plus’ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමට බැංකු පද්ධතිය හරහා පේ‍්‍රෂණ ලෙස විදේශීය මුදල් තැන්පත් කිරීමේ හැකියාව පවතී. එහිදී, ගිණුම් හිමියාටම අයත් විදේශීය ගිණුමකින්, ගිණුම් හිමියාගේ නමින් නඩත්තු කරන ආයෝජන ගිණුමකින් (IIA) හෝ අක්වෙරළ බැංකුකරණ ඒකකයක (OBU) ගිණුමකින් මුදල් තැන්පත් කළ හැකිවේ. මෙහිදී, රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියට යටත්ව මෙම විදේශ විනිමය ලංකාවට රැගෙන ඒමට අවස්ථාව හිමිවේ. 

Visits: 86