‘ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත්’ ඇප් සේවාවේ ගෙවීම් පහසු කිරීමට ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් ගිණුම සමඟ ඒකාබද්ධ වෙයි

පාරිභෝගිකයින්ගේ නිවසටම ඖෂධ රැගෙන එන විප්ලවීය අන්තර්ජාල ඔසුසල වන ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් ඇප් පහසුකමට පහසු ගෙවීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම ඒකාබද්ධ කර තිබෙන බව කොමර්ෂල් බැංකුව නිවේදනය කරයි.

මෙම ඒකාබද්ධතාවය යටතේ ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් ඇප් පහසුකමේ ප‍්‍රියතම ගෙවීමේ විකල්පය ලෙස තමන්ගේ ෆ්ලෑෂ් ඩෙබිට් කාඞ්පත හෝ ගිණුම ලියාපදිංචි කරන කොමර්ෂල් බැංකුවේ ෆ්ලෑෂ් ගිණුම් හිමියන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඖෂධ තුන්ඩු භාරදීම සම්පූර්ණ කිරීමේදී, මෙම ඇප් සේවාවෙන් ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී, නිවසටම ගෙන්වාගෙන රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදුකිරීමේදී සහ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීමේදී 20% ක් දක්වා වට්ටම් ලබාගත හැකිවේ.

කොම්බෑන්ක් ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම වැනි දේශීය සේවාවක් භාවිතා කිරීමට ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් ඇප් පහසුකම විසින් ගෙවීමේ පාර්ශවකරුවා ලෙස තෝරාගෙන තිබෙන එකම බැංකුව කොමර්ෂල් බැංකුව වේ. මෙහිදී, පාරිභෝගිකයින්ට මෙම ඇප් පහසුකමෙන් සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා තමන්ගේ ෆ්ලෑෂ් ඩෙබිට් කාඞ්පත එක් වරක් පමණක් මෙම ඇප් පහසුකමේ ලියාපදිංචි කළ යුතු අතර නැවත නැවතත් සේවා ලබාගැනීමේදී ඩෙබිට් කාඞ්පත යළිත් ලියාපදිංචි කළ යුතු නැත. 

ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් මොබයිල් ඇප් පහසුකම මගින් ඖෂධ ඇණවුම් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අප්ලෝඞ් කර ගෙදරටම ඖෂධ ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන නිසා විදෙස් ගතව සිටින අයටත් ශ‍්‍රී ලංකාවේ සිටින තම ආදරණීයන්ට ඖෂධ අවශ්‍ය වූ විට මෙම ඇප් පහසුකම ඔස්සේ එම සේවාවන් ලබාදිය හැකිබව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි.

Visits: 53