මුළු පිරිවැය රුපියල් බිලියනය ඉක්මවන ව්‍යාපෘති 319ක් රටපුරා ක්‍රියාත්මකයිලු

අමාත්‍යාංශ 43ක් යටතේ මුළු පිරිවැය රුපියල් මිලියන 1,000 ඉක්මවන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 319ක් අද වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව රජය පවසයි.

අප පෙරවරුවේ පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේදී සිදු කෙරුණු 2021 දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය පිළිබඳ සඳහනේදී මෙම කරුණු අනාවරණය කෙරීණි.

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන මෙම මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් එම තොරතරු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය පිණිස ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ අනුව 2030 වර්ෂය තෙක් ක්‍රියාත්මක වන එම ව්‍යාපෘතිවල සමස්ත වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ට්‍රිලියන 7.1ක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර තිබේ.

මේ වන විට ඉන් රුපියල් ට්‍රිලියන 1.75ක වියදම් දරා ඇති අතර, 2021 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 745ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇතැයි පැවසෙයි.

එසේම අදාළ ව්‍යාපෘති 319 තුළ රජයේ නව සංවර්ධන ප්‍රවේශය තහවුරු කෙරෙන ව්‍යාපෘති 88ක් ඇතුළත් වේ. ඒ සඳහා වන ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල් ට්‍රිලියන 2.5ක් වන අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා එම ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 232ක් වෙන් කර ඇතැයිද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසා තිබේ.

“එම ව්‍යාපෘති අතර සැමට පානීය ජලය, මාර්ග කිලෝමී‍ටර් 100,000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන, සියක් නගර වැඩසහටන, වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන සහ සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන යන වැඩසටහන් මෙන්ම කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා රජය ආරම්භ කර ඇති වැඩසටහන් ද ඇතුළත් වේ.” රජය පවසයි.

කෙසේ වෙතත් රට තුළ පවතින කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘති සඳහා වර්ෂයේ ප්‍රථම භාගය තුළ ඉලක්කගත වියදමින් 55%ක් පමණක් උප‍යෝජනය වී ඇතැයි සඳහන් වෙයි.

“මෙම ව්‍යාපෘතිවලින් අපේක්ෂිත අරමුණු හා ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි අඩු ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කර ඇති ව්‍යාපෘතින් නැවත සමාලෝචනය කර ප්‍රමුඛතා පදනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, නියමිත කාලරාමුව තුළ එකී ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරකම් අවසන් කර ඒවායේ ප්‍රතිලාභ මහජනතාවට ලබාදීමටත් හැකි වන පරිදි එම ව්‍යාපෘතීන් සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ සමීප අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.” යනුවෙන් රජය සඳහන් කරයි.

Views: 109