ඩිජිටල් සංචාරකයන්ට වසරක් සඳහා වන වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩයක් හඳුන්වා දීමට යයි

සංචරණය සම්බන්ධයෙන් යූටියුබ් නාලිකා සහ බ්ලොග් අඩවි පවත්වාගෙන යන ඩිජිටල් සංචාරකයන් සඳහා වසරක් පමණ වන දීර්ඝ කාලීන වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩයක් හඳුන්වාදීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි පවසයි.

අද පෙරවරුවේදී පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේදී මේ පිළිබඳව කරුණු අනාවරණය කෙරිණි. සංචාරක අමාත්‍යවරයා විසින් මේ පිළිබඳ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඩිජිටල් සංචාරකයින් ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඩිජිටල් සංචාරකයින් සඳහා දීර්ඝකාලීන (වසරක කාලයක් දක්වා) වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩයක් හඳුන්වා දීමටත් මෙහිදී යෝජනා වී ඇත.

ජීවනෝපාය සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිත කරන, සංචාරකයින් වශයෙන් රට රටවල සැරිසරමින් ජීවිතය ගත කරන පුද්ගලයින් ඩිජිටල් සංචාරකයින් වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන බව රජය පවසයි.

එවැනි සංචාරකයින්ට පහසුකම් සැලසීම සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවණතාවක් වශයෙන් මෑතකාලීනව වර්ධනය වෙමින් පවතී. ඩිජිටල් සංචාරකයින් බොහෝ විට අවන්හල්, මහජන පුස්තකාල හා එවැනි වෙනත් ස්ථාන හෝ විනෝදාත්මක වාහනවල සිටිමින් අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත උපාංග භාවිත කරමින් මාර්ගගතව සිය සේවාවන් සපයනු ලබයි.

සන්නිවේදනය සඳහා අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් පැවතීම, දීර්ඝකාලීන වීසා බලපත්‍ර, ලාභදායී නවාතැන්, ඉපැයීම් සඳහා බදු නිදහස වැනි කරුණු එවැනි සංචාරකයින් ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ඉවහල් වී ඇතැයිද රජය සඳහන් කරයි..

ඒ අනුව ඩිජිටල් සංචාරකයින් මෙරටට ආකර්ශනය කර ගැනීමත්, වැඩි කාලයක් මෙරට රැඳී සිටීම සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමත් මඟින් වැඩි විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් මෙරටට උපයා ගත හැකි වනු ඇතැයිද රජයේ අපේක්ෂාව වී තිබේ.

Views: 235