නිදහස් සතියේ උපන් දරුවන්ට මහජන බැංකුවෙන් තිළිණ

සෑම වසරකම නිදහස් දිනයට සමගාමිව මහජන බැංකුව කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලබන නිදහසේ උපත වැඩසටහන මෙවරද කි‍්‍රයාවට නැංවුණු බව මහජන බැංකුව පනසයි. මේ යටතේ පෙබරවාරි 01 වැනි දින සිට 07 වැනි දින දක්වා සතිය තුළ මෙරට උපත ලබන සෑම  බිලිදෙකු වෙනුවෙන්ම රු 2000/=ක් වටිනා ඉසුරු උදාන තිළිණ පතක්  පිරිනැමීමට මහජන බැංකුව කටයුතු යොදා ඇත. 

සැබෑ නිදහසක් දරුවන් හට උරුම කරදීම සඳහා ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් තුළ කිසියම් ඉලක්කගත අරමුණක් ඇති කිරීම තේමා කරගනිමින් මහජන බැංකුව මෙම වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරන ලද්දේ 2006 වර්ෂයේදීය. ළගම පිහිටි මහජන බැංකුවට දරුවාගේ උපත තහවුරු කරන ලියකියවිලි සහ මෙම තිළිණ පත ඉදිරිපත් කර දරුවා වෙනුවෙන්  ඉසුරු උදාන ගිණුමක් විවෘත කරවාගෙන මුදල් තැන්පත් කරමින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා හැකිය.

මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරමින් පෙබරවාරි 04 දින උදෑසන මහජන බැංකුවේ වැඩබලන ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි කේ. බී රාජපක්ෂ මහතා විසින් බොරැල්ල කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේදී එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප‍්‍රදීප් විජේසිංහ මහතා වෙත සහ බොරැල්ල ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේදී එහි අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය සාගරී කිරිවන්දෙනිය මහත්මිය වෙත සංකේතාත්මකව ඉසුරු උදාන තෑගි තිළිණපත් හා ත්‍යාගයන් පිරිනමන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (නීති) රොහාන් පතිරගේ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (පුද්ගල කේන්ද්‍රිය බැංකු කටයුතු, කි‍්‍රයාවලි කළමනාකරණ හා තත්ව ආරක්ෂණ) රේණුකා ජයසිංහ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (පූර්ණ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ) නිපුනිකා විජේරත්න, කොළඹ දකුණ ප‍්‍රාදේශීය කළමනාකාර එන්ගකේ විමලසිරි, සහකාර ප‍්‍රාදේශිය කළමනාකාරිනි යූ.ඒ.එල්. ශී‍්‍රමති, බොරැල්ල ශාඛා කළමනාකාර සංජය අබේකෝන් සහ පුරහල ශාඛා කළමනාකාර පැතුම් මිහිරාජ් යන මහත්ම මහත්මීන්,  රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගි වුහ. මීට අමතරව නිදහසේ උපත වැඩසටහන දිවයින පුරා පුද්ගල දුරස්ථභාවය රැකෙන පරිදි රජයේ නිරෝධායන නීති රිති වලට අනුකුලව කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට මහජන බැංකුව කටයුතු යොදා තිබිණි.

ඡායා –  1. මහජන බැංකුවේ වැඩබලන ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි කේ. බී රාජපක්ෂ මහතා විසින් බොරැල්ල ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේදී එහි අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය සාගරී කිරිවන්දෙනිය මහත්මිය වෙත සංකේතාත්මකව ඉසුරු උදාන සහතිකපතක් පිරිනමන අයුරු. මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (නීති) රොහාන් පතිරගේ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (පුද්ගල කේන්ද්‍රිය බැංකු කටයුතු, කි‍්‍රයාවලි කළමනාකරණ හා තත්ව ආරක්ෂණ) රේණුකා ජයසිංහ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (පූර්ණ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ) නිපුනිකා විජේරත්න, කොළඹ දකුණ ප‍්‍රාදේශීය කළමනාකාර එන්ගකේ විමලසිරි සහ පුරහල ශාඛා කළමනාකාර පැතුම් මිහිරාජ් යන මහත්ම මහත්මීන් ද මෙහි වේ.

ඡායා –  2. මහජන බැංකුවේ වැඩබලන ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි කේ. බී රාජපක්ෂ මහතා විසින් බොරැල්ල කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේදී එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප‍්‍රදීප් විජේසිංහ මහතා වෙත සංකේතාත්මකව ඉසුරු උදාන සහතිකපතක් පිරිනමන අයුරු.  මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (නීති) රොහාන් පතිරගේ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (පුද්ගල කේන්ද්‍රිය බැංකු කටයුතු, කි‍්‍රයාවලි කළමනාකරණ හා තත්ව ආරක්ෂණ) රේණුකා ජයසිංහ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනි (පූර්ණ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ) නිපුනිකා විජේරත්න, කොළඹ දකුණ ප‍්‍රාදේශීය කළමනාකාර එන්ගකේ විමලසිරි, සහකාර ප‍්‍රාදේශිය කළමනාකාරිනි යූ.ඒ. එල් ශී‍්‍රමති, බොරැල්ල ශාඛා කළමනාකාර සංජය අබේකෝන් යන මහත්ම මහත්මීන් ද මෙහි වේ.

Visits: 27