ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර කහදමෝදර මිරිදිය අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණයක

ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පසුගිය දා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ කහඳමෝදර පිහිටි මිරිදිය ඉස්සන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණය චාරිකාවක නිරත වූ බව එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙහිදී අදහස් දක්වා ඇති අමාත්‍යවරයා, ඉස්සන් වගාවෙන් රටට ඉහලම විදේශ ආදායමක් හිමි කරදීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවත්  මේ අනුව ඉස්සන් වගේම මුහුදු කූඞැල්ලන් , වේක්කයන් , කකුළුවන් වගාව ආරම්භ කිරීමට මේ වන විටත් අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන බවත් පවසා තිබේ.

එමෙන්ම නිරෝගී මත්ස්‍ය පැටවුන් අභිජනනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය  තාක්ෂණික දැනුම හා පුහුණුව ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් මෙම කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩම්වගේම ආධාර සහ ණය පහසුකම්, මෙන්ම නවීන තාක්‍ෂණික දැනුම හා නිරන්තර උපදේශනය , අධික්‍ෂණය සදහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලත් මේ වන විටත් අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධිත ආයතනයන් හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අතර ඉස්සන් වගාව තව තවත් ව්‍යාප්ත කිරීමට අවශ්‍ය නව නීති හදුන්වා දෙමින් ඉස්සන් කර්මාන්තයේ නියැලෙන පිරිසගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවද පැවසු අමාත්‍යවරයාමෙම වසරේදී කහඳමෝදර ඉස්සන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉස්සන් පැටවූ මිලියන 40ක් පමණ ජල මුලාශ්‍ර වලට මුදා හැරීමට බලාපොරොත්තුවන බවද පැවසීය.

Visits: 69