කොවිඩ්-19 බලපෑමට මුහුණ දීමට ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇ.ඩො. මිලියන 56ක්

කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා ඇති වූ අර්බුදවලට මුහුණ දීම සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් මෑතකදී ලෝක බැංකු ප්‍රතිපාදන හරහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘති ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 56ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ලෝක බැංකුව පවසයි.

ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික අංශය තුළ අවදානමට ලක් වූවන් ආරක්ෂා කිරීම, පොදු ප්‍රවාහනයේ කොවිඩ්-19 ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, පාසල් ළමුන් සඳහා දුරස්ථ අධ්‍යාපනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම, සහ රජයේ සේවාවන් ඩිජිටල්කරණය යනාදී කරුණු සඳහා මෙම අරමුදල් යොදවනු ඇත.

පසුගිය අප්‍රේල් 2 වැනිදා අනුමත කරන ලද ඇ.ඩො. මිලියන 128.6 ක වටිනාකමක් ඇති කොවිඩ්-19 හදිසි ප්‍රතිචාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අමතරව මෙම අරමුදල් සැපයෙන බවත් ලෝක බැංකුව  පවසයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන මාලදිවයින, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වූ ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆාරිස් එච්. හදාද්-සර්වෝස් මහතා, “කොවිඩ්-19 හදිසි අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා අපි ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපෘතිවලට වෙන්කොට ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හරහා ආහාර සුරක්‍ෂිතතාව, සහ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු කිරීම, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ජනතාවට පොදු ගමනාගමනය භාවිතා කළ හැකි බව සහතික කිරීම, සහ රජයේ සේවාවන් ඩිජිටල්කරණය කිරීම යන කාර්යයන් සදහා අවශ්‍ය  සහයෝගය ලබාදීමට අපි රජය සමඟ එක්ව  කඩිනමින් කටයුතු කරමින් සිටින්නෙමු.” යනුවෙන් සඳහන් කරයි.

මාලදිවයින, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වූ ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆාරිස් එච්. හදාද්-සර්වෝස්

මේ අතර, ආර්ථික  අවදානමට ලක්විය හැකි ගොවීන්ට බීජ මිලදී ගැනීමට සහ ගබඩා පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම මූල්‍යාධාර උපකාර වනු ඇතැයිද ලෝක බැංකුව පවසයි.

තවද මෙමඟින් පාසල් සිසුන්ට ආරක්ෂිත හා සනීපාරක්ෂක පාසල් පරිසරයක නිර්මාණය කරන අතරම, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය, කුඩා හා අඩු සම්පත් ඇති පාසල්වල දුරස්ථ අධ්‍යාපනය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙනුම් ඇතිකිරීම මඟින් පාසල් දරුවන්ට නිවසේ සිටම ඉගෙනීමට පහසුකම් සැලසෙනු ඇතැයිද ඔවුන් සඳහන් කරයි. 

ඊට අමතරව, මෙම අරමුදල් හරහා පොදු ප්‍රවාහන  පහසුකම් අඛණ්ඩව සැපයීමට අත්‍යවශ්‍ය බස්රථ විෂබීජහරණය කිරීම, දෑත් සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය සහ සේවකයන් සඳහා ආරක්ෂක ඇඳුම්, සහ ශරීර උෂ්ණත්වය මැනීම යනාදි කටයුතු, ඩිජිටල් ලේඛන කළමණාකරණ පද්ධතියක් හරහා මහජන සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම, රජයේ නිලධාරීන්ට නිවසේ සිට වැඩ කිරීම සඳහා විද්‍යුත් තැපෑල සහ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් ලබාදීම සහ ආයතන අතර සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ විසඳුම් භාවිතය යනාදිය සිදු කිරීමට නියමිත බවත් ලෝක බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

මෙම අරමුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට සක්‍රීයව පවතින ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘති හතරක හදිසි අවස්ථා ප්‍රතිචාර සංරචක (Contingency Emergency Response Components) භාවිතා කරමින් ප්‍රතිපාදන  ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හරහා ලබා ගන්නා ලදී. එම සංරචක හරහා ආපදාවක් ඇතිවූ විට ප්‍රතිචාර වශයෙන් අරමුදල් වෙන් කරවා ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ.

ඒ අනුව, ඇ.ඩො. මිලියන 56 ක් වන අරමුදල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කර, කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා ඇති වූ අර්බුදවලට මුහුණ දීම සඳහා වෙන් කර ඇති අතර ඊට දේශීය සංවර්ධන ආධාර ව්‍යාපෘතියෙන් ඩොලර් මිලියන 17 ක්, පොදු අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතියෙන් ඩොලර් මිලියන 15 ක්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකින් ඩොලර් මිලියන 9 ක්, සහ දේශගුණික බලපෑම් වලට සාර්ථකව මුහුණදීමට සුහුරු වාරිමාර්ග පද්ධති ඇති  කිරීමේ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතියෙන් ඩොලර් මිලියන 15 ක් ලැබෙනු ඇතැයිද ලෝක බැංකුව වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි.

Views: 74