ඉල්ලුම අඩුවීමෙන් අප්‍රේල් විදුලි නිෂ්පාදනය පහළට

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී මෙරට විදුලිය නිෂ්පාදනය මෙගාවොට් පැය 964,043ක් බවට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය දත්ත වාර්තා කර ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නිවේදනයක මගින් පවසයි. 

ඒ අනුව මෙම විදුලිය නිෂ්පාදනය මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී සිදුවුණු මෙගාවොට් පැය 1,246,863 හා සාපේක්ෂව 22.7%ක පහත බැසීමක් බවද එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් මාසයේදී පැවැති අඩු විදුලි ඉල්ලුම මෙලෙස අඩු විදුලිය නිෂ්පාදනයක් වාර්තා කිරීමට හේතුව වී තිබේ. මෙහිදී සාම්ප්‍රදායික නොවන සූර්යය, සුළං, කුඩාජල විදුලි බලාගාර සහ බයෝමාස් විදුලිබලාගාර හරහා නිෂ්පාදනය කෙරුණු විදුලිය හැර අනෙක් ක්‍රම හරහා සිදු කළ විදුලි බල නිෂ්පාදනය ගණන් බලා ඇතැයි කොමිෂන් සභාව පවසා සිටියි.

“2020 අප්‍රේල් මාසයේ විදුලි බල නිෂ්පාදනය අඩුවීම සඳහා කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම නිසා දිවයින පුරා පැනවූ ඇඳිරිනීතිය නිසා කර්මාන්ත, හෝටල් සහ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයන්හි මෙහෙයුම් තාවකාලිකව නැවැත්වීම හේතුවෙන් ඇති වූ අඩු ඉල්ලුම හේතුවී තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් සිංහල-දෙමළ නව අවුරුදු උත්සවය යෙදෙන අප්‍රේල් මාසය සෑම වසරකදීම පාහේ අඩු විදුලි නිෂ්පාදනයක් සහිත මාසයක්ද වෙනවා.”

ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේදී මෙරට විදුලි බල නිෂ්පාදන මෙගාවොට් පැය 1,246,863ක්, පෙබරවාරි මාසයේදී මෙගාවොට් පැය 1,228,279ක්, මාර්තු මාසයේදී මෙගාවොට් පැය 1,206,069ක් සහ අප්‍රේල් මාසයේදී මෙගාවොට් පැය 964,043ක්ද ලෙස වන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය දත්ත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එහිදී ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලසීමාවේදී නිපදවුණු සමස්ත විදුලි බල නිෂ්පාදනය වන මෙගාවොට් 4,645,254 අතරින් 41%ක් ගල් අඟුරු බලාගාර හරහා උත්පාදනය කර තිබේ. ප්‍රධාන ජල විදුලි බලාගාර හරහා ඊට ලබා දී ඇති දායකත්වය 21% කි. එසේම ඉන්ධන දහන බලාගාර හරහා එම දායකත්වය 38% කි.

මෙම මාස හතරක කාලසීමාවේදී රාත්‍රීයේ උපරිම විදුලි බල ඉල්ලුමක් වාර්තා කර ඇත්තේ පසුගිය මාර්තු 11 වැනිදාය. එය මෙගාවොට් 2,717.50 කි. රට තුළ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් වර්ධනය ආරම්භ වූ දිනය ලෙස සැලකෙන්නේද මාර්තු 11 වැනිදාය.

Visits: 70