ද්විත්ව ගෞරව නාම සමඟින් කොමර්ෂල් බැංකුව ‘ග්ලෝබල් බිස්නස් අවුට්ලුක්’ වෙතින් සම්මාන ලබයි

2023 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ‘හොඳම සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ බැංකුව’ හා ‘වඩාත්ම නවෝත්පාදක ඩිජිටල් බැංකුව’ ලෙස සම්මාන දිනා ගනිමින් කොමර්ෂල් බැංකුව ජාත්‍යන්තරව හා දේශීයව ගෞරවාන්විත සම්මාන රැසක් දිනා ගත් 2023 වසර අවසන් කළේය.

කොමර්ෂල් බැංකුවට මෙම නවතම සම්මාන පිරිනමන ලද්දේ, ව්‍යාපාරික ලෝකයේ සිදුවන ඉතා වැදගත් සිදුවීම් හා වර්ධනයන් පිළිබඳව ප්‍රමුඛ පෙල තොරතුරු සපයන්නෙකු වන, එංගලන්තය මූලික කරගත් ‘ග්ලෝබල් බිස්නස් අවුට්ලුක්’ විසිනි. කොමර්ෂල් බැංකුව ‘ග්ලෝබල් බිස්නස් අවුට්ලුක්’ වෙතින් සම්මාන ලැබූ පස්වන අවස්ථාව මෙයයි.

‘හොඳම සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ බැංකුව’ සම්මානය මඟින් කොමර්ෂල් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර (SME) අංශයේ ණය දීම් කෙරෙහි යොමු කර ඇති විශේෂ අවධානය ඇගයීමට ලක් කර ඇත. ඒ අනුව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හඳුනා ගැනීමටත්, ඇගයීමටත්, එම ව්‍යාපාර වලට සහය ලබා දීම සඳහා ඩිජිටල් ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම හා මෙම අංශයට වැඩිම ණය ලබා දෙන්නා ලෙස බැංකුවේ මෙහෙවර මෙහිදී අවධානයට ලක්විය.

තවද, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට දැනුම හා ධාරිතාව ගොඩනගා ගැනීමට සහය වීම සහ ජාලකරණයට හා දේශිය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල වෙත පිවිසීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම තුළින් බැංකුව සිය ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ විවිධාකාරයෙන් අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වේ.

‘වඩාත්ම නවෝත්පාදක ඩිජිටල් බැංකුව’ සම්මානය මඟින් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ඩිජිටල් බැංකුකරණ වේදිකාවේ භාවිතය හා විශේෂාංග තුළින් බැංකුව අත්කරගෙන ඇති ඩිජිටල් නායකත්වය, බැංකුවේ ජනප‍්‍රිය ජංගම හා සමාජ මාධ්‍ය බැංකු යෙදුම් මෙන්ම ඩිජිටල් ගෙවීම් අංශයේ බැංකුවේ ප්‍රධානත්වය ද සමඟින් බැංකු කර්මාන්තය තුළ ඩිජිටල් පරිවර්තනයක් ඇති කිරීම උදෙසා කොමර්ෂල් බැංකුවේ කාර්භාරයයි.

Views: 0