ඉන්දියා මහ බැංකුව රුපියල් 2,000 නෝට්ටුව සංසරණයෙන් ඉවත් කිරීමට යයි

ඉන්දියානු මහ බැංකුව රුපියල් 2,000ක වටිනාකමින් යුත් මුදල් නෝට්ටුව එරට තුළ සංසරණයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි. ඊයේ දිනයේදී මේ පිළිබඳ නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීම අත්හිටුවන ලෙස මහ බැංකුව සියලුම වාණිජ බැංකු වෙත දැනුම් දී ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඉදිරියටත් ඕනෑම ගෙවීමක් සඳහා එම රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටුව වලංගු බවත් සඳහන් වෙයි.

එසේම එරට ජනතාව සතුව ඇති මෙම රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු ලබන මැයි 23 වැනිදා සිට තමන්ගේ ගිණුම් තුළ තැන්පත් කරන ලෙසද ඉන්දියානු මහ බැංකුව දැනුම් දී සිටියි.

එසේ නැත්නම් ඕනෑම බැංකු ශාඛාවකට ගොස් මෙම රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු දී වෙනත් වලංගු මුදල් නෝට්ටු බවට හුවමාරු කරගත හැකි බවද එහි සඳහන් වෙයි. එහිදී එක්වරකට උපරිමය රුපියල් 20,000ක් දක්වා වටිනාකමින් යුත් රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු හුමවාරු කරගත හැකි බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කෙරී තිබේ.

ඒ අනුව ලබන මැයි 23 වැනිදා සිට 30 වැනිදා දක්වා සතියක කාලයක් මෙම තැන්පත් කිරිම් හෝ හුවමාරු කිරීම් සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන ලෙස ඉන්දියානුමහ බැංකුව සියලුම බැංකු වෙත දැනුම් දී ඇත.

මීට අමතරව ඉන්දියානු මහ බැංකුව මගින් පවත්වාගෙන යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 19ක මුදල් නිකුත් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු හරහා ලබන සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා මෙම මුදල් හුවමාරු කරගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

මේ ආකාරයට ක්‍රමිකව රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමක් සිදුවන අතරතුරදීම, ඕනෑම ගනුදෙනුවක් සඳහා මෙම රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටුවලින් ගෙවීම නීත්‍යානුකූල ගෙවීමක් ලෙස පිළිගන්නා බවද ඉන්දියානු මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ඉන්දියානු අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ රජය විසින් 2016 වසරේදී ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව එතෙක් පැවැති රුපියල් 1,000 සහ රුපියල් 500 මුදල් නෝට්ටු සංසරණයෙන් ඉවත් කරමින් මෙලෙස රුපියල් 2,000 නෝට්ටුවක් හඳුන්වාදීම සිදු විය.

රට තුළ පැවැති නීතිවිරෝධී කළු සල්ලිවලට එරෙහි පියවරක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අනුව ජනතාවට සහනයක් ලෙස මෙම රුපියල් 2,000 මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීම සිදුවිය. කෙසේ වෙතත් 2018-19 කාලසීමාවේදී ඉන්දියානු මහ බැංකුව මෙම මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය අත්හිටුවා තිබේ.

Visits: 109