ලැයිස්තුගත සමාගම් රැසක්ම වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිමට කල් ඉල්ලයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් රැසක්ම 2021 මාර්තු 31 වැනිදායින් අවසන් වන මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වන සිය වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තවත් අමතර කාලයක් ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමගින්ම රට තුළ පනවා ඇති ලොක්ඩවුන් සීමා හේතුවෙන් සිය වාර්ෂික වාර්තා සකස් කරගැනීමට නොහැකිවීම මේ සඳහා හේතුව බව එම සමාගම් සඳහන් කර සිටියි.

එහිදී ඇතැම් කාර්යාල කොවිඩ්-19 සීමා හේතුවෙන් වසා තිබීමත්, වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීමේ වගකීම සහිත ඇතැම් සේවකයන් වෙත කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී තිබීමත් මෙන්ම අවසන් වාර්තාව විගණනය කිරීමේ නොහැකියාවත් යනකාරණා මෙහිදී එම සමාගම් විසින්පවසා තිබේ.

ලැයිස්තුගත සමාගම් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව පවතින ලැයිස්තුගත රීතින් යටතේ මෙම වාර්ෂික වාර්තාව සෑම වසරකම අගෝස්තු 31 වැනිදා හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇත.

ඒ අනුව ලැයිස්තුගත සමාගම් අතරින් ගෙස්ටෙට්නර් ඔෆ් සිලෝන් පීඑල්සී, රම්බොඩ ෆෝල්ස් පීඑල්සී, කලම්බු ෆෝර්ට් ලෑන්ඩ් ඇන්ඩ් බිල්ඩින්ග් පීඑල්සී, සී.එම්. හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී, පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, ඒෂියා ඇසෙට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, ප්‍රින්ට්කෙයාර් පීඑල්සී, සියෙරා කේබල්ස් පීඑල්සී, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇස්ෆල්ට්ස් (සිලෝන්) පීඑල්සී, මර්කන්ටයිල් ෂිපිං කම්පැනි පීඑල්සී, ද ඔටෝඩ්‍රෝම් පීඑල්සී, ඒසීඑල් කේබල්ස් පීඑල්සී, ඒසීඑල් ප්ලාස්ටික්ස් පීඑල්සී, සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, කැලනි කේබල්ස් පිඑල්සී, ලංකෙම් සිලෝන් පීඑල්සී, ලංකෙම් ඩිවලොප්මන්ට් පීඑල්සී, ලංකෙම් සිලෝන් පීඑල්සී, සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී, ඔඩෙල් පීඑල්සී සහ ඊස්ට් වෙස්ට් ප්‍රොපර්ටීස් යන සමාගම් මෙලෙස සිය වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කල් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව අද (සැප්තැම්බර් 03දා) වනවිට කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් 285 අතරින් සමාගම් 21ක් මෙලෙස සිය වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කල් ඉල්ලා තිබේ.

Views: 381