පාම් ඔයිල් සමාගම් දෙකක් නිසා රේගුවට රුපියල් මිලියන 6130ක පාඩුවක්

මෙරටට පාම් ඔයිල් ආනයනය කළ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් දෙකක් නිසා 2013-2016 වර්ෂ ඇතුළතදී ශ්‍රී ලංකා රේගුවට රුපියල් මිලියන 6,130 ක් අහිමිව ඇති බව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව හමුවට ශ්‍රී ලංකා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් පිරිසක් පැමිණි සිටි අතර ඊට අමතරව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීහුද විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිතයන්ද සහභාගී වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත්භාවය නිසා අදාළ කාල පරිච්ඡේදය තුළ නිවැරදි භාණ්ඩ සංයෝජිත වර්ගීකරණ අංක (HS Code) යටතේ නිෂ්කාෂණය නොකිරීමෙන් මෙම මුදල අහිමිව ඇති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විගණන විමසුමකින් හෙළිදරවි කර ගෙන ඇත.

මෙම වසර ත්‍රිත්වය සඳහා අදාළ සමාගම්වලින් රජයට පාඩු වූ මුදල් අයකරගැනීම සඳහා විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාමට මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා කටයුතු කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා රේගුවද කඩිනමින් ඒ සම්බන්ධව පියවර ගත යුතු බවට කාරක සභාව නියෝග කළ අවස්ථාවේදී රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විජිත රවිප්‍රිය මහතා ඒ සමිබන්ධව සිය එකඟත්වය පළ කළේය.

මේ අතර මෙහිදී අවධානයට ගැනුණු තවත් කරුණක් වූයේ 2013 වසරේ සිට ආනයනකරුවන් විසින් විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා ආනයනය කළ වාහන, ද්විත්ව කාර්ය වාහන (Dual purpose) ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම නිසා බදු වශයෙන් ලැබිය යුතු රුපියල් මිලියන 220 ක් රජයට අහිමිවී තිබීමයි.

ඊට අමතරව, 2010-2019 දක්වා කාලයෙහි විශේෂිත වෑන් රථ 443 ක් සඳහා මිලියන 3 බැගින් බදු නියම කර අවම වශයෙන් රු.මි. 1300 ක මුදලක් රජයට අයකර ගත හැකිව තිබූ බවද මෙහිදී අනාවරණය වී ඇත.

එමෙන්ම 2010 සිට 2014 දක්වා, වෑන් 10 ක් සහ ලොරි 414 ක් විශේෂිත කාර්යය වාහන ලෙස ආනයනයෙන් තවත් විශාල රේගු බදු අක්‍රමිකතාවක් සිදුව ඇති බව විගණනයෙන් පෙන්වා දී තිබූ කරුණුද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්ව ඇත.

Visits: 75