යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ගෙන එන නෙඔමි රාජරත්නම්ගේ ‘Epic Black’ නර්තන ප්‍රසංගය අගෝස්තු 09-10 සහ 11 දා

සුප්‍රකට නර්තන කලායතනයක් වන ‘With My Feet’ හි නිෂ්පාදනයක් වන, ප්‍රවීණ හා ජනප්‍රිය නර්තන නිර්මාණ ශිල්පිනී නයෝමි රාජරත්නම්ගේ ‘Epic Black’

Read more

CEAT බ්‍රසීල වෙළඳපොළ වෙත පිවිසෙමින් සිය ගෝලීය අපනයන පියසටහන පුළුල් කරයි

ලෝකයට ස්වභාවික රබර් ලබා දුන් රට වන බ්‍රසීලය, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වන සියැට් ටයර් වල නවතම අපනයන වෙළඳපොළ බවට පත්

Read more

MAS සමාගම 2024 පැරිස් ඔලිම්පික් උළෙලෙහි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල ඇඟලුම් සහකරු වෙයි

MAS Holdings 2024 පැරිස් ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල ඇඟලුම් සහකරු ලෙස කටයුතු කරන බව පසුගියදා කොළඹදී

Read more