සන්ෂයින්හෝල්ඩින්ග්ස් 2023-24 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා 66.4%ක බදු පසු ලාභයේ වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සමාගම් සමූහයක් වන සන්ෂයින් හෝල්ඩින්ග්ස් සමූහය පවතින අභියෝගාත්මක සාර්ව ආර්ථික තත්වයන් හමුවේ වුවද 2024 මාර්තු මාස 31 න් අවසන් වූ මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා ශක්තිමත් පිරිවැටුමක් සහ බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව ඇත.

සමූහය ලබා ගත් මෙම ඉහළ වර්ධනයට සුව සේවා සහ පාරිභෝගික යන අංශවල කැපී පෙනෙන දායකත්වය හේතු වූ අතර සුව සේවා අංශය 2024 මූල්‍ය වර්ෂයේ සමූහයේ සමස්ත ආදායමට විශාල වශයෙන් දායක විය.

සන්ෂයින් හෝල්ඩින්ග්ස් 2024 මාර්තු මාස 31 න් අවසන් වූ මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 55.5 ක ඒකාබද්ධ ආදායමක් වාර්තා කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 7%ක වර්ධනයකි. අදාල කාල පරිච්ඡේදය තුළ බදු පසු ලාභය (PAT) 66.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6ක් විය.

සමූහයේ දළ ලාභය ද රුපියල් බිලියන 3.7 කින් ඉහළ ගිය අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 27.6%ක ශක්තිමත්  වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. මෙයට සුව සේවා සහ පාරිභෝගික අංශවල ඉහළ ලාභ ආන්තිකය දළ ලාභය ඉහළ යාම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය. මෙම කාලපරිච්ඡේදය සඳහා දළ ලාභ ආන්තිකය 31% ක් වූ අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ප්‍රතිශතාංක 500 ක සැලකිය යුතු වර්ධනයකි.

සමූහය මෙම ශක්තිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිඵල වාර්තා කරනු ලබන්නේ එහි සුව සේවා අංශය වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ලංකා (SHL)හි රුපියල් බිලියන 3.2 ක කොටස් ආයෝජනයක් සිදු කිරීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC)සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ ඇති අවස්ථාවක වීම විශේෂත්වයකි. එම ගිවිසුමේ කොන්දේසි යටතේ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර්හි 14.7%ක ප්‍රතිශතයක් IFC හට හිමි වීමට නියමිතය. මෙම ආයෝජනය මගින් සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් හි අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා වන සැලසුම් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර නියෝජිතායතන වල ඇති විශ්වාසය මැනවින් පෙන්නුම් කරයි.

සමූහය ලබා ගත් මෙම ඉහළ වර්ධනයට සුව සේවා අංශය විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන් අතර එය මුළු ආදායමෙන් 50% කි. මේ අතර පාරිභෝගික අංශය 34.8% ක් ද කෘෂි ව්‍යාපාර අංශය 15% ක් ද වශයෙන් සමූහයේ මුළු ආදායමට දායක විය. සමූහයේ මෙහෙයුම් ලාභය (EBIT) රු. බිලියන 8.7 ක් වූ අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 23.7% ක වර්ධනයකි. තවද අදාල කාල පරිච්ඡේදය සඳහා සමූහයේ මූල්‍ය පිරිවැය පසුගිය වසරේ වාර්තා කළ රු. බිලියන 1.5 ට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 1.2 දක්වා අඩු වී ඇත.

2024 මූල්‍ය වර්ෂය තුළ සුව සේවා අංශය රුපියල් බිලියන 27.7 ක ආදායමක් වාර්තා කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 16.1%ක වැඩි වීමකි. වෛද්‍ය උපාංග අංශයේ සහ නිෂ්පාදන අංශවල කැපී පෙනෙන වර්ධනය මෙයට හේතු විය. ඖෂධ අංශයේ ආදායම එලෙසම පැවති අතර වෛද්‍ය උපාංග අංශයේ ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 28.1% කින් වර්ධනය වූ අතර මෙයට මිල සහ විකුණනු ලැබූ වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රමාණය වැඩි වීම හේතු විය. පාරිභෝගික වෙළෙඳාම් අංශය වන හෙල්ත්ගාර්ඩ් ෆාමසි හි ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 19.2% ක වැඩි වීමකි.

සමූහයේ ඖෂධ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන ලීනා මැනුෆැක්චරින් පුද්ගලික සමාගම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 137.4% ක සුවිශේෂී ආදායම් වර්ධනයක් ලබා ගෙන ඇති අතර Metered-Dose ඉන්හේලර් (MDI) කර්මාන්තශාලාවේ නිෂ්පාදනයන් ඉහළ යාම මෙයට හේතු විය. සමූහයේ සුව සේවා අංශයේ පොලී සහ බදු පෙර ඉපැයීම (EBIT) රුපියල් බිලියන 4.3ක් විය.

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව අපනයන සහ දේශීය ව්‍යාපාර ඇතුලත් පාරිභෝගික අංශයේ ආදායම 1.6% කින් ඉහළ ගොස් FY24 තුළ රුපියල් බිලියන 19.3 ක් වාර්තා කර ඇත.2024 මූල්‍ය වර්ෂයේදී දේශීය පාරිභෝගික අංශය ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සමූහයේ පාරිභෝගික සන්නාම අඛණ්ඩව වෙළඳපල කොටස් වැඩි කරගැනීමට සමත් විය. ඒකාබද්ධ තේ කාණ්ඩය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 10% වර්ධනයක් සහ වෙළෙඳපොල වටිනාකම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 37.6%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.

මිල ඉහළ ගියද, පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව රසකැවිලි අංශයේ ආදායම 7.1% කින් පහත වැටී ඇත. එම අංශයේ විකුණුම් ප්‍රමාණය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 25.7% කින් අඩු වීම මෙම පහත වැටීමට හේතු විය. කෙසේ වෙතත්, දේශීය තේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය සහ මූල්‍ය පිරිවැය ඉතිරි කිරීම් හේතුවෙන් පාරිභෝගික අංශයේ බදු පසු ලාභය (PAT) පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 118.5% කින් ඉහළ ගොස් ඇත. අපනයන අංශයෙන් උපයාගත් ආදායම පෙර වසරට සාපේක්ෂව 22.5% කින් අඩු වී ඇති අතර තේ මිල අඩු වීම සහ ඇතැම් වෙළෙඳපොලවල අපනයන ප්‍රමාණය අඩුවීම මෙයට හේතු විය.

සමූහයේ කෘෂි ව්‍යාපාර අංශය නියෝජනය කරන වටවල වැවිලි සමාගම රුපියල් බිලියන 8.3 ක ආදායමක් වාර්තා කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපෙක්ෂව 5.1%ක පහත වැටීමකි. පාම් ඔයිල් ව්‍යාපාරයේ ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 9.3%කින් සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම මෙයට හේතු විය.

කෙසේ වෙතත්, පාම් ඔයිල් නිෂ්පාදනය පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ නිෂ්පාදනය කළ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 13.7 ට සාපේක්ෂව මෙම කාලය තුළ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 15.7 ක් වාර්තා කර ඇති අතර එය 15.1%ක වැඩි වීමකි. කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයේ බදු පසු ලාභය (PAT) 2024 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 2.4 ක් වූ අතර එය පසුගිය වසරේ එම කාල සීමාවට සාපේක්ෂව 2.9% කින් ඉහළ යාමකි. විකුණුම් සහ කිරි මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් කිරි ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරයේ ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 29.7%කින් වර්ධනය විය.

Views: 0