“විදේශ ආයෝජන ලැබුණොත් බැංකු පද්ධතිය දියුණු වෙනවා” – ජනපති රනිල්  

බැංකු පද්ධතියේ දියුණුව සඳහා විදේශ ආයෝජන ලැබිය යුතු බවත්, තවමත් අප එම ඉලක්කයට ළගා වී නොමැති බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

Read more

යුරෝපයට සහ ඇමෙරිකාවට යන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට එමිරේට්ස් වෙතින් විශේෂ සහන ගාස්තු

එමිරේට්ස් විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් විශේෂ වූ ගුවන් ගාස්තු පෙළක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එමගින් කොළඔ සිට යුරෝපයට හා

Read more