ආසියා – පැසිෆික් කලාපයේ මෝටර් රථ මූල්‍යකරණයේ විශිෂ්ටයා ලෙස HNB සම්මාන දිනයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රමුඛතම බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව සිය බැංකුකරණ විශිෂ්ටත්වයේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කිරීමට පසුගියදා සමත් වූයේ

Read more

රෙදිපිළි සහ ඇඟලුම් පිළිබඳ ගෝලීයවැඩසටහනේ (GTEX2) දෙවන අදියර ශ්‍රී ලංකාවේදී නිල වශයෙන් ඇරඹේ

රෙදිපිළි සහ ඇඟලුම් පිළිබඳ ගෝලීය වැඩසටහනේ (GTEX2) දෙවන අදියර ශ්‍රී ලංකාවේදී නිල වශයෙන් සමාරම්භ කිරීම පසුගියදා කොළඹදී පැවැත්විණි. මෙම උත්සවයට

Read more

Huawei ICT 2023-2024 ගෝලීය අවසන් මහා තරඟයේ දෙවැනි ස්ථානය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය කණ්ඩායමට

Huawei ICT 2023-2024 ගෝලීය අවසන් මහා තරඟයේ Cloud Track 1 පුහුණු තරඟයේ දෙවන ස්ථානය හිමිකරගනිමින් ඉතිහාසගත ජයක් වාර්තා කිරීමට මොරටුව

Read more