භාරතී එයාර්ටෙල් සහ ඩයලොග් ආසිආටා කොටස් ගනුදෙනුව සම්පූර්ණයි – ඩයලොග්හි 10.35%ක් එයාර්ටෙල් වෙත

මෙරට ක්‍රියාත්මක දුරකතන සේවා සම්පාදන සමාගමක් වන එයාර්ටෙල් ලංකා සමාගම ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම සමගින් ඒකාබද්ධ කිරීම සහ CSE හි ලැයිස්තුගත ඩයලොග් ආසිආටා (DIAL.N0000) සමාගමෙහි 10%කට වැඩි කොටස් ප්‍රතිශතයක් ඉන්දියාවේ භාරතී එයාර්ටෙල් ලිමිටඩ් වෙත අත්පත් කර ගැනීම සම්පූර්ණ කෙරුණු බව එම සමාගම් ප්‍රකාශ කරයි.

2024 ජූනි 26 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම කොටස් ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කෙරී ඇතැයි භාරතී එයාර්ටෙල් ලිමිටඩ් සමාගම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දෙමින් සඳහන් කර සිටියි.

එම සමාගමට අනුව මෙම ගනුදෙනුවේදී ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගමෙහි සාමාන්‍ය ඡන්ද හිමි කොටස් මිලියන 952ක් (952,964,689ක්) එනම් එම සමාගමෙහි සමස්ත කොටස් හිමිකාරීත්වයෙන් 10.355%ක් අත්පත් කරගැනීමට භාරතී එයාර්ටෙල් ලිමිටඩ් සමාගම කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ වෙනුවට භාරතී එයාර්ටෙල් ලංකා (පෞද්) සමාගමෙහි 100%ක කොටස් හිමිකාරීත්වය වන කොටස් බිලියන 122ක් (121,513,646,771ක්) ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම වෙත හුවමාරු කිරීමක් සිදුව තිබේ.

මෙම කොටස් හුවමාරුවත් සමගින්ම භාරතී එයාර්ටෙල් ලිමිටඩ් සමාගම ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සීහි දෙවැනි විශාලතම කොටස් හිමිකරුවා බවට පත්ව තිබේ.

2024 මැයි මාසය අවසන් වනවිට ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සීහි කොටස් හිමිකාරීත්වයෙන් 6,785,252,765ක් එනම් 82.27%ක් ආසිආටා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් (ලබුආන්) ලිමිටඩ් වෙත හිමිව තිබේ. මෙම ගනුදෙනුවත් සමගින්ම එම කොටස් ප්‍රමාණය 71.92%ක් දක්වා පහත වැටෙයි. එසේම 2.88%ක් හිමිව ඇති සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තෙවැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

Views: 0