මහරාජා ෆුඩ්ස් ලිමිටඩ් මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් හරහා CSE හි ලැයිස්තුගතවීමට යයි

මෙරට ඉපැරණි කුළු බඩු නිෂ්පාදන සහ අපනයන සමාගමක් වන මහරාජා ෆුඩ්ස් ලිමිටඩ් සමාගම (Maharaja Food Products) මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් (IPO) හරහා කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි (CSE) ලැයිස්තුගතවීමට සූදානමින් සිටින බව පවසයි.

මේ සඳහා වන මූලික නියාමන අනුමැතියන් මේ වනවිටත් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව සහ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වෙතින් එම සමාගම වෙත ලැබී තිබේ.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි Empower පුවරුවෙහි ලැයිස්තුගතවීම එම සමාගමේ අරමුණ වී තිබේ.

ඒ අනුව මෙහිදී සාමාන්‍ය ඡන්ද හිමි කොටස් මිලියන 25ක් (25,000,000ක්) නිකුත් කෙරෙන අතර, එහිදී කොටසක් රුපියල් 5.00ක් බැගින් මිල කෙරී තිබේ.

මෙම මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව ලබන ජූලි 04 වැනිදා විවෘත කෙරෙන බවත් මහරාජා ෆුඩ්ස් ලිමිටඩ් සමාගම සඳහන් කරයි.

මෙම මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව සඳහා අනුග්‍රාහකයන්, කළමනාකරුවන් සහ මූල්‍යමය උපදේශකවරුන් ලෙස අටාරාහ් කැපිටල් (පෞද්) සමාගම කටයුතු කරයි.

1958 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණු මහරාජා ෆුඩ් ප්‍රඩක්ට්ස් සමාගම මේ වනවිට දේශීය වෙළෙඳ පොළ වෙත මෙන්ම විදේශීය වෙළෙඳ පොළ වෙතත් ගුණාත්මක තත්ත්වයේ කුළු බඩු නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කරයි.

වර්තමානයේදී සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වන්නේ විජයනාත් ගුගනාතන් (සභාපති/ස්වාධීන නොවන විධායක අධ්‍යක්ෂ), විත්‍යානාත් ගුගනාතන් (කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ/ස්වාධීන නොවන විධායක අධ්‍යක්ෂ), තවමලර් ගුගනාතන් (ස්වාධීන නොවන විධායක අධ්‍යක්ෂ), සියාද් රිස්ව් මවුලානා (ස්වාධීන නොවන අධ්‍යක්ෂ), මෙලන්ග ඒ දූල්වල (ස්වාධීන නොවන විධායක අධ්‍යක්ෂ), ඉම්රාන් ෆුර්කාන් (ස්වාධීන නොවන විධායක අධ්‍යක්ෂ) යන මහත්ම මහත්මීන්ය.

Views: 0