රු. බිලියන 4ක් වටිනා හෙළ ඇපරල් මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවට අධි දායකත්වයක්

ලොව ඉහළ මට්ටමේ ඇගලුම් සන්නාම රැසක් යටතේ නිෂ්පාදන ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරන මෙරට මුල් පෙළේ ඇගලුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ‘හෙළ ඇපරල්

Read more

මුල් දින දෙකේදී පෝර්ට් සිටිය නැරඹීමට විශාල ජනකායක්

පෝර්ට් සිටිය හෙවත් කොළඹ වරාය නගරයේ ඇවිදින මංතීරුව ඇතුළුව මරීනා බේ ප්‍රදේශය නැරඹීම සඳහා ජනතාවට අවස්ථාව උදා කරදුන් පසුගිය සඳුදා

Read more

I-Panel වෙතින් තිරසාර සහ පරිසර හිතකාමී සිවිලිම් පැනල නිෂ්පාදන පෙළක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සිවිලිම් පැනල නිෂ්පාදන සන්නාමය වන I-Panel, පරිසර හිතකාමී හා තිරසාර නව නිෂ්පාදන පෙළක් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීමට පියවර

Read more

එයාර්ටෙල් සිය නවතම 4G ජාලය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ අත්විඳීමට පරිශීලකයින්ට ආරාධනා කරයි

එයාර්ටෙල් ලංකා සිය නවතම වැඩිදියුණු කරන ලද වේගවත් සහ වඩාත් ප‍්‍රබල 4G ආවරණ ජාලය සමඟින්, අද වන විට එයාර්ටෙල් සමඟ

Read more