පැරා මලල ක්‍රීඩකයන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා MAS Holdings සහ NPC අවබෝධතා ගිවිසුමකට

MAS Holdings අනුබද්ධිත MAS Innovation (Pvt.) Ltd ආයතනය විසින් මෙරට ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ, නව ක්‍රීඩා

Read more

SLIIT ‘ROBOFEST 2021’ තරඟාවලිය සාර්ථකව නිමාව දකී

පාසල් සහ විශ්ව විද්‍යාලවල තරුණ ඉංජිනේරුවන් සඳහා SLIIT වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන වාර්ෂික රොබෝ තරඟාවලිය, SLIIT ‘ROBOFEST 2021’ විවිධ දක්ෂතා ඇති

Read more

DFCC බැංකුව වෙත ඇමෙරිකාවේ DFC මගින් ඩොලර් මිලියන 150 ක ණය ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වාණිජ බැංකුවක් වන DFCC බැංකුව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ International Development Finance Corporation (DFC) සමග විශේෂ ගිවිසුමකට අත්සන්

Read more

මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාත එලෙසින්මයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාත දැනට පවතින මට්ටමේම පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළ බව පවසයි. ඊයේ (24දා) පැවැත්වුණු

Read more